Hoolekogu koosolek

Hoolekogu koosolek toimub kolmapäeval, 6. veebruaril kell 17.00 õppealajuhataja ruumis.

Päevakord:

1.       Ettepanek lasteaia töökorralduse kohta 2019. suveperioodil.

2.       Ettepanek laste arvu suurendamise kohta sõimerühmas.

3.       Remonditud rühmaruumi avamine laste vastuvõtuks.

4.  Info ja küsimused