Hoolekogu koosolek

Hoolekogu koosolek toimub teisipäeval, 12. novembril, kell 17.00 õppealajuhataja ruumis.

Päevakord:

1.     Hoolekogu kokkuvõte eelmise õppeaasta tegevuste kohta.

2.     Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.

3.     Hoolekogu tööplaan 2019/2020.

4.     Laste arvu suurendamine sõimerühmades Piibeleht ja Karikakar.