Logopeedi ja muusikaõpetaja konkurss

Põlva Lasteaed Mesimumm
kuulutab välja konkursi
  •  logopeedi (1,0), 
  •  muusikaõpetaja (1,0) ametikohtadele. 

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada avaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 05.08.2017 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil mesimumm@polvavald.ee või paberkandjal Põlva Lasteaed Mesimumm, Lina 13, 63308 Põlva.

Täiendav info 5695 4816, direktor.