Mesimummid Bad Segebergis Saksamaal

Mesimummid Bad Segebergis  

Põlvamaa lasteaiaõpetajad külastasid partnerlasteaedu Saksamaal ja viisid kostiks kaasa näituse "KILLUKE EESTIMAAD". Bad Segebergi külastasid õpetajad Krista Ojasaar, Maiki Kruuda ja õppealajuhataja Ülle Suur. Saksamaal ootas meid ees soe ja sõbralik vastuvõtt sõpruslasteaias Kita Eris Arche´s, mis asub Bad Segebergi maakonnas. Jõudes lasteaeda tutvustati meile lasteaia töökorraldust, päevakava, näidati rühmaruume ja õueala. Meie sõpruslasteaia eripäraks oli liikumise tähtsustamine õppekasvatustöös. Lasteaias tegeleti ratsutamisega, rühmaruumides olid ronikeskused ja igal rühmal oli võimalus viibida liikumissaalis üks tund päevas. Selles majas kasutati palju õuesõpet ja õppimist väljaspool lasteaeda, näiteks metsas.

Lasteaias oli väidetavalt palju erivajadusega lapsi (u 50%), sellisel põgusal tutvumispäeval silmaga erivajadusega lapsi ei olnud võimalik eristada. Suurt rõhku pöörati erivajaduste varajasele märkamisele ja kiirele sekkumisele. Laste arengu ja tervise toetamisel tegid koostööd õpetajad, terapeudid ja arstid.

Pöörati tähelepanu sellele, et laps oleks füüsiliselt tugev, terve ja enesekindel. Rõhutati isetegemist, õppimist läbi vahetu kogemuse, läbi mängu kasutades selleks erinevaid meeli. Tähtsustati loovuse arendamise vajalikkust.

Samuti oli meil hea võimalus külastada kooli, millel oli tihe koostöö lasteaiaga. Tegevused koolis toimusid erinevates tegevuskeskustes. Oli selgelt näha, kuidas kool ja lasteaed töötasid käsikäes ühiste eesmärkide nimel.

Õppereis andis meile võimaluse suhelda saksa keeles ja edasi arendada oma keeleoskust. Saime vahetada kogemusi ja kuulata huvitavaid ja kaasahaaravaid lugusid sellest, kuidas kaasata erivajadustega lapsi tavarühmas õppekasvatustöösse. Koju jõudes ootas meid sõprade poolt saadetud pedagoogiline materjal meilil, et saaksime tõhustada oma tööd toimetulekul erivajadustega lastega.