Rukkilill õppekäigul raudteejaamas

Käisime õppekäigul Põlva raudteejaamas, tutvusime vana raudteejaama hoonega ning nägime saabuvat reisirongi. Veel said lapsed näha raudtee ülekäigukohta, ooteplatvormi, raudtee tulesid ja kuulsime rongi vilet. Tagasi tulles sõitsime linnaliini bussiga. Küsitlusest selgus, et peaaegu kõik lapsed on rongiga sõitnud. Õppepäev pakkus lastele suurt huvi ja elevust. Samuti said lapsed uusi teadmisi ja kogemusi.