Taas lasteaeda!

Alates 27.08.2018 töötavad rühmad tavapäraselt.
Rühmade asukohad ja sissepääsud on muutunud. Sõimerühm (Karikakar) töötab vastavalt kokkulepitud graafikule.