Valvelasteaed 2020. suveperioodil

Valvelasteaiad 2020. aasta suveperioodil

Põlva Vallavalitsuse korralduse 11.03.2020 nr 2-3/117 Põlva Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste töökorraldus 2020. aasta suveperioodil alusel on Põlva Lasteaed Mesimumm suletud 29. juunist – 9. augustini.

Põlva Lasteaed Lepatriinu töötab puhkuseperioodil valvelasteaiana 29. juunist – 24. juulini.

Põlva Lasteaed Pihlapuu töötab puhkuseperioodil valvelasteaiana 27. juulist – 7. augustini.

Põlva Lasteaed Mesimumm töötab puhkuseperioodil valvelasteaiana 10. augustist- 21. augustini.  

Valvelasteaias koha saamiseks esitab lapsevanem vormikohase taotluse Põlva Lasteaed Lepatriinu direktorile hiljemalt 15. maiks.  

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt.Taotluse vorm kättesaadav siin