VÕRO KEELE NÄTÄL

MESIMUMMI LATSIAIAN
1.-4. MÄRDIKUUL 2022
  • HÄÄ ÜTLEMISE, SOOVI VÕRO KEELEN
  • LATSÕ TEGEVA POSTKAARDI JA SAATVA UMA HÄÄ VÕROKIILSE SOOVI
  • KULLÕMI, OPIMI JA LAULAMI LOODUSLAULU „ILLOS UIBU“
  • VÕROKIILNE UNEJUTT
  • KULLÕ MA LOE SULLÕ - MESIMUMMI VÕRO KEELE AGENDI LATSILE ETTE LUGÕMAN
  • IISPÄIVANÕ OPPAJAIDE VÕROKIILNE TEEDÜS
  • SALMI „MIITSIRGU SÜNNÜPÄIV“ OPMINE
  • UMAKIILNE SÖÖGISETEL
  • NÄUTÜS “AASTATSÕÕR POKUDÕGA“                                             
KÜLLI LEPPIK, EDGAR VALTER