Konkurss Põlvamaa Aasta Ema

Konkurss Põlvamaa Aasta Ema

Põlvamaa Aasta Ema 2019 aunimetuse saamiseks kuulutab Naiskodukaitse Põlva ringkond ja Kodutütarde Põlva ringkond koostöös Põlvamaa Omavalitsuste Liiduga välja konkursi selgitamaks tublid Põlvamaa emad.
Aunimetus antakse emale, kelle peres kasvab või on üles kasvatatud vähemalt kaks tublit last, kes on oma töös pädev ja tunnustatud ning perekonna väärtustamisel heaks eeskujuks ka väljaspool kodu.
Aunimetuse saaja peab olema Põlvamaa elanik ja Eesti Vabariigi kodanik. Kandidaadi võib esitada üksikisik, omavalitsus või organisatsioon.
Vabas vormis esitatud taotluses palume ära märkida:
kandidaadi nimi; elukoht; sünniaeg; laste arv (võimalusel ka vanused); tunnustamise põhjendus ning kandidaadi lühiiseloomustus;  ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed.

Taotlusi saab esitada 19. aprillini Naiskodukaitse Põlva ringkonnale aadressil Võru tn. 3 või e-mailil karin.kivi@naiskodukaitse.ee, märgusõna "Põlvamaa Aasta Ema".
Põlvamaa Aasta Ema kuulutatakse välja 10.mail Põlvamaa lasteaedade laulupäeva finaali ja Põlvamaa Aasta Ema tunnustamisüritusel Põlva Kultuurikeskus teatrisaalis kell 18.00 Külalisesinejad Adeele Sepp ja Jaan Jaago