Kevadkontserdid lasteaias

Neljapäeval, 9.mail,  kell 10.00 – Sinilill, Karikakar, Meelespea                                    

kell 16.00 – Rukkilill; kell 17.00 – Piibeleht

Esmaspäeval, 13. mail, kell 17.00 – Ülane

Neljapäeval, 16. mail, kell 16.30 - Nurmenukk

 


Mesimummid Bad Segebergis Saksamaal

Mesimummid Bad Segebergis  

Põlvamaa lasteaiaõpetajad külastasid partnerlasteaedu Saksamaal ja viisid kostiks kaasa näituse "KILLUKE EESTIMAAD". Bad Segebergi külastasid õpetajad Krista Ojasaar, Maiki Kruuda ja õppealajuhataja Ülle Suur. Saksamaal ootas meid ees soe ja sõbralik vastuvõtt sõpruslasteaias Kita Eris Arche´s, mis asub Bad Segebergi maakonnas. Jõudes lasteaeda tutvustati meile lasteaia töökorraldust, päevakava, näidati rühmaruume ja õueala. Meie sõpruslasteaia eripäraks oli liikumise tähtsustamine õppekasvatustöös. Lasteaias tegeleti ratsutamisega, rühmaruumides olid ronikeskused ja igal rühmal oli võimalus viibida liikumissaalis üks tund päevas. Selles majas kasutati palju õuesõpet ja õppimist väljaspool lasteaeda, näiteks metsas.

Lasteaias oli väidetavalt palju erivajadusega lapsi (u 50%), sellisel põgusal tutvumispäeval silmaga erivajadusega lapsi ei olnud võimalik eristada. Suurt rõhku pöörati erivajaduste varajasele märkamisele ja kiirele sekkumisele. Laste arengu ja tervise toetamisel tegid koostööd õpetajad, terapeudid ja arstid.

Pöörati tähelepanu sellele, et laps oleks füüsiliselt tugev, terve ja enesekindel. Rõhutati isetegemist, õppimist läbi vahetu kogemuse, läbi mängu kasutades selleks erinevaid meeli. Tähtsustati loovuse arendamise vajalikkust.

Samuti oli meil hea võimalus külastada kooli, millel oli tihe koostöö lasteaiaga. Tegevused koolis toimusid erinevates tegevuskeskustes. Oli selgelt näha, kuidas kool ja lasteaed töötasid käsikäes ühiste eesmärkide nimel.

Õppereis andis meile võimaluse suhelda saksa keeles ja edasi arendada oma keeleoskust. Saime vahetada kogemusi ja kuulata huvitavaid ja kaasahaaravaid lugusid sellest, kuidas kaasata erivajadustega lapsi tavarühmas õppekasvatustöösse. Koju jõudes ootas meid sõprade poolt saadetud pedagoogiline materjal meilil, et saaksime tõhustada oma tööd toimetulekul erivajadustega lastega.


Konkurss Põlvamaa Aasta Ema

Konkurss Põlvamaa Aasta Ema

Põlvamaa Aasta Ema 2019 aunimetuse saamiseks kuulutab Naiskodukaitse Põlva ringkond ja Kodutütarde Põlva ringkond koostöös Põlvamaa Omavalitsuste Liiduga välja konkursi selgitamaks tublid Põlvamaa emad.
Aunimetus antakse emale, kelle peres kasvab või on üles kasvatatud vähemalt kaks tublit last, kes on oma töös pädev ja tunnustatud ning perekonna väärtustamisel heaks eeskujuks ka väljaspool kodu.
Aunimetuse saaja peab olema Põlvamaa elanik ja Eesti Vabariigi kodanik. Kandidaadi võib esitada üksikisik, omavalitsus või organisatsioon.
Vabas vormis esitatud taotluses palume ära märkida:
kandidaadi nimi; elukoht; sünniaeg; laste arv (võimalusel ka vanused); tunnustamise põhjendus ning kandidaadi lühiiseloomustus;  ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed.

Taotlusi saab esitada 19. aprillini Naiskodukaitse Põlva ringkonnale aadressil Võru tn. 3 või e-mailil karin.kivi@naiskodukaitse.ee, märgusõna "Põlvamaa Aasta Ema".
Põlvamaa Aasta Ema kuulutatakse välja 10.mail Põlvamaa lasteaedade laulupäeva finaali ja Põlvamaa Aasta Ema tunnustamisüritusel Põlva Kultuurikeskus teatrisaalis kell 18.00 Külalisesinejad Adeele Sepp ja Jaan Jaago

 Luulehommik lasteaias

Täna, 11.03.2019, toimus lasteaias emakeelepäevale pühendatud luulehommik "Laul teeb rinna rõõmsaks ja tants paneb jalad tatsuma".
Luuletustega esinesid: Keron Lõiv, Noora Antonov, Helery Rammo, Henry Hallap, Marta Sarapuu, Reno Haidak, Laura-Liis Põldveer, Lauraliis Nurmoja, Kerlin Lõiv, Kreete Oja, Mirell Oras, Karoliine Oja, Rait Zirp, Ken-Sander Maidla, Oliver Hüvato, Karolin Trumsi, Kristelle Muuga, Aaron Zlatin.
Õpetajatest žürii arvates olid esitusele tulnud luuletused lastepärased, julgelt ja säravalt esitatud.
14. märtsil,  XV Põlva maakonna lasteaedade luulepäeval Ahjal,  esindavad Mesimummi lasteaeda:
Marta Sarapuu luuletusega "Jonnakas laul";
Helery Rammo luuletusega " Muusigamaa";
Noora Antonov luuletusega  " Laulupidu";
Keron Lõiv luuletusega "Meie";
Mirell Oras luuletusega "Lööb suvelaulu rohutirts".
Aitäh tublidele esinejatele !

Arhiiv